• Sterk pedagogisch concept

  • Kleinschaligheid centraal

  • Kinderdagverblijven met karakter

IJsterk Kinderdagverblijven

Boordevol activiteiten

Gezonde leefstijl

Ervaren teams en betrokken managers

Nieuws

IJsterk focust op kinderopvang

Verkennende gesprekken met welzijnsorganisaties gestart. Amsterdam- 26 januari 2016 -IJsterk is voornemens zich voortaan volledig te richten op het bieden van kwalitatieve, buurtgerichte kinderopvang.

Landelijke geschillencommissie

Klachtrecht ouders per 1 januari 2016 gewijzigd. Stichting Klachtencommissie Kinderopvang opgeheven; in plaats daarvan de landelijke Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen.

Naheffing belastingdienst

Veel ouders hebben een te hoge naheffing 2014 ontvangen. Wat kunt u doen?